Viktig å unngå feil adressering av henvisninger

Sykehuset Østfold mottar daglig henvisninger fra fastlegekontorene som er feil adressert, og ber om at følgende informasjon gjøres kjent for alle medarbeidere i deres virksomhet. 

Henvisninger til Sykehuset Østfold skal kun adresseres til respektive fagområder. Det gjelder både elektive og ø-hjelps-henvisninger.

Følgende adresser/tjenester skal ikke benyttes til henvisning:

  • Fellesfaglig avsenderadresse, SØHF Bildediagnostikksystem – kun til bruk for SØ.
  • Fellesfaglig avsenderadresse, SØHF PAS/EPJ DIPS – kun til bruk for SØ.
  • PLO Innleggelse somatikk – kun til bruk mellom SØ og kommunehelsetjenesten (pleie – og omsorg).
  • PLO Innleggelse psykiatri – kun til bruk mellom SØ og kommunehelsetjenesten (pleie – og omsorg).
  • Meldeordning uønsket hendelse, synergi – kun til bruk for SØ.
  • Forskrivning – kun til bruk for SØ.
  • Digitale innbyggertjenester – Kun til bruk for Helsenorge.no
  • Medisinsk biokjemi, rekvisisjon/svar/dialog – kun til bruk for SØ.
  • Medisinsk mikrobiologi, rekvisisjon/svar/dialog – kun til bruk for SØ.
  • Patologi, rekvisisjon/svar/dialog – kun til bruk for SØ.

Dere finner disse adressene/tjenesten blant de øvrige fagspesifikke ved søk på Sykehuset Østfold i rekvirentregisteret deres, men felles for disse er at de ikke leder til et spesifikt fagområde og skal dermed ikke brukes til henvisninger til SØ. Feil adressering av henvisning medfører forsinket saksbehandling.

 

For mer informasjon om våre henvisningsrutiner så henstiller vi å se på våre hjemmesider.

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022