Informasjon om prøvetaking- til våre rekvirenter

Vi ber om at dere ikke sender inn vulvacyologi eller rekvirerer HPV analyse fra vulva. Vi kan ikke bruke HPV takst på vulvacytologi (kun cytologi fra cervix eller  vaginaltoppen hos de som er operert). 

Jeg viser til brev datert 07.07.2015 angående dette. Fortsatt mottar vi cytologi fra vulva, noen ganger med spørsmål om HPV analyse .

Cytologi er ikke en egnet metode for klassifikasjon av VIN og dermatoser i vulva. Ved hudforandringer der det er spørsmål om karsinom, VIN eller dermatoser skal det tas stansebiopsier. Disse bør være 6 mm slik at vi får orientert disse riktig før innstøpning. For korrekt klassifikasjon av VIN og karsinom i vulva er det viktig at vi får fremstilt plateepitelet med relasjon til underliggende stroma i stansebiopsiene. Vi skal snart få etablert PCR teknologi  på biopsimateriale,  da vil patologene selv rekvirere HPV der dette er nødvendig for rett VIN klassifikasjon.  Inntil dette er etablert bruker vi immunhistokjemi (p16).

Avdeling for patologi benytter oppdatert VIN klassifikasjon, dvs WHO klassifikasjon 2014 erstatter ISSVD klassifikasjon fra 2004:

 

ISSVD 2004 WHO 2014
Flat kondylom Lavgradig VIN
Usual VIN Høygradig VIN
Differensiert VIN Differensiert VIN

Lavgradig VIN er assosiert med HPV og omfatter det som tidligere er klassifisert som VIN 1, lett dysplasi og flatt kondylom/koilocytose. Høygradig VIN er assosiert med HPV og omfatter det som tidligere ble klassifisert som moderat/grov dysplasi og carcinoma in situ. Differensiert VIN som er assosiert med Lichen sclerosus, har høyere malignitetspotensiale og skal alltid behandles kirurgisk.

Med vennlig hilsen

Agnes Kathrine Lie Lotte Gundersen
Overlege dr med Seksjonsleder

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022