Informasjon fra Barne- og ungdomsklinikken – MRSA utbruddet

 

Det er et pågående MRSA-utbrudd ved nyfødtintensiv. Smittesporing pågår.  Det er foreløpig påvist MRSA hos 8 pasienter, 3 pårørende og 6 medarbeidere.

Det er behov for oppfølging fra fastlege av medarbeiderne i form av sykemelding og resepter til nesesalve. 

 

I tillegg sendes det ut pårørendeorientering  til 55 pasienter som har vært inneliggende ved avdelingen i perioden fra 30.06.21 og frem til nå.  De vil her bli orientert om situasjonen. I tillegg blir de bedt om å kontakte sin fastlege for å få utført MRSA test.

 

Orientere også samtidig om at :

Punkt 1.) Gravide i potensiell fødsel før svangerskapsuke 35 fra Moss, Vestby, Våler, Marker, Skiptvet og Indre Østfold  skal rett til AHUS. AMK er orientert. De som ringer direkte til føde/barsel skal få samme beskjed.

Punkt 2.) Gravide i potensiell fødsel før svangerskapsuke 35 fra øvrige områder skal innom Kalnes og vurderes der før evt overflytting til AHUS .

 

Dette gjelder foreløpig frem til 16 august 2021.

 

Link til Veileder – MRSA i primærhelsetjenesten

Avdeling for smittevern i sykehuset bistår også med råd og veiledning. 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022