Fagsystem for registrering av avvik og innspill fra fastelger

Samhandlingsavdelingen SØ har tatt i bruk EPAS for registrering av samhandlingsavvik og andre innspill fra og til fastleger. Hensikten er at kvalitetssikre prosessen for avvikshåndteringen og effektivisere arbeidet med kvalitetsutvikling innen samhandling.  

Det vil fortsatt være mulig å sende inn avviksmelding på papir eller epost. Disse avvik vil blir registrert i EPAS av Samhandlingsavdeling.Alle leger kan sende inn samhandlingsavvik ved å logge seg inn i fastlegeportalen og melde inn avvik direkte i EPAS. Avsenderen blir da medlem i en lukket «Avviksgruppe / diskusjonsgruppe» sammen med praksiskonsulenter, samhandlingsavdeling og representanter for den avdeling/fastlege som berøres av aktuelle avvik.

For å sende samhandlingsavvik klikk på EPAS i hovedmeny (1) i fastlegeportalen.no og velg fanen avvik (2). 

 Hvert avvik registereres separat og ser slik ut. Alle i avviksgruppen må logge seg inn i fastlegeportalen for å kunne se innholdet i saken, som viset i illustrasjonen nedenfor. Selve saksbehandlingen foregår i bilden som vises nedenfor. Etter innlogging i fastelgeportalen kan den enkelte medlem i avviksgruppen skrive sine notater/svar eller synspunkter (tidlgiere sendt via epost) i forbindelse med avviksbehandling. I den grad det forekommer annen korrespondanse via epost (utenom EPAS) vil saksbehandlere klippe og lime inn her slik at oversikten over saksbehandlingen blir fullstendig. 

Alle eksisterende avvik vil bli overført til EPAS og berørte personer vil bli invitert til respektive diskusjonsgruppe. 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022