Konferansen Pakkeforløp kreft – best i landet?

SØ arragerer til konferanse om pakkeforløp, hvor vi ønsker å informere og innhente tanker og ideer til bedring av pakkeforløpene for kreft i Østfold.  Det er søkt om godkjenning av seminaret som tellende til spesialiteten i allmennmedisin.

Du velkommen til å melde inn hva du synes fungerer godt og ideer til hvordan forbedre pakkeforløp kreft i Østfold. Vurderinger og Ideer vil hjelpe oss til sammen å sikre ennå bedre kvalitet for våre pasienter.

Vi vil sikre fokus på pakkeforløp kreft og samler dere for å:

  • Gi god informasjon om pakkeforløpene for kreft og deres fremtid nasjonalt og lokalt
  • Høre forventninger, erfaringer, utfordringer og suksesser
  • Innhente tanker og ideer til forbedring av pakkeforløpene for kreft i Østfold

Kaffe og enkel lunsj serveres utenfor plenumsalen på Sykehuset Østfold, Kalnes klokken 1130.

Programmet starter kl 1200 og avsluttes kl 1800.

De som ønsker dette kan delta i en enkel omvisning på det nye sykehuset etter at programmet er ferdig.

Påmelding sendes:  Odd.Petter.Nilsen@so-hf.no .Om du ønsker omvisning skriver du dette i påmeldingen.

Vel møtt!

Andreas Stensvold,

avdelingssjef Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold HF

 

Mvh

Liv Marit Sundstøl,

prosessdirektør/viseadministrerende direktør Moss, Sykehuset Østfold HF

Konferanse Pakkeforløp kreft_program (002)

© Fastlegeportalen 2015 - 2022