Kveldsmøte på Kalnes om flåttbårne sykdommer 21.5.15 

Til fastleger, kommuneleger og legevakter i Østfold
Nevrologisk avdeling inviterer alle interesserte kollegaer til et kveldsmøte om Flåttbårne sykdommer.

Lyme borreliose har i de siste årene blitt en stadig hyppigere klinisk problemstilling og berører flere spesialiteter.
Både et bredt klinisk spektrum, valg av adekvat diagnostikk, forventninger blant pasienter og ikke minst evidens basert medikamentell behandling har i økende grad vært gjenstand for stor (media)oppmerksomhet.
Vi ønsker med dette å gi en faglig oppdatering om Borrelia-infeksjoner og andre flåttbårne sykdommer.

Temaet for kveldsmøte er som følger:

Hovedforedrag

1.       Randi Eikeland; PhD, Sørlandet sykehus, Kompetansesenter for flåttbårne sykdommer
«Flåttbårne sykdommer-en oppdatering»

Supplementforedrag

2.       Astri Lervik Larsen¸ Overlege, Avdeling for mikrobiologi SØ
«Diagnostikk av flåttbårne sykdommer»

3.        Marcus Schmidt;  Seksjonsoverlege, Barneavdelingen SØ
«Nevroborreliose hos barn»

Når?                      21.5.15 – kl. 1730-ca.2030
Hvor?                   Auditoriet på Sykehuset Østfold Kalnes
Hvem?                 Fastleger/kommuneleger, barneleger, leger ved avd. for laboratoriemedisin
og ved infeksjonsmedisin, nevrologer, andre interesserte SØ-leger/ansatte.
Svar?                    Påmelding innen 18.5.2015 til volker.solyga@so-hf.no

 (Denne invitasjonen sto også i For Fastleger nr. 4-2015)

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 16, 1603 Fredrikstad
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

 

Mob 91 79 41 51

odd.petter.nilsen@so-hf.no

© Fastlegeportalen 2015 - 2022