Sykehuset Østfold inviterer til temakonferanse om tuberkulose onsdag 6. april i plenumssalen på Kalnes

Nedgangen i forekomsten av tuberkulose i Norge gjennom mange tiår har stanset opp, og har vist en økning igjen fra slutten av 1990-tallet. Forekomsten av tuberkulose i våre nærområder og globalt er fortsatt svært høy. Andelen tilfeller av resistent tuberkulose øker, samtidig med økt migrasjon og reisevirksomhet.

Målet for temakonferansen er å bidra til at;
* oppmerksomheten rundt tuberkulosens «mange ansikter» økes
* kompetanse og kunnskap kan opprettholdes i fagmiljøet
* forsinkelse i diagnose unngås
* rask diagnose gir raskere behandling

Foredragsholdere:
Overlege Trude Arnesen fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, seksjonsoverlege Harald Hurum og overlege Egil Andre Nygaard fra for barne- og ungdomssenteret, seksjonsoverlege Øystein Almås lungemedisinsk seksjon, seksjonsoverlege Jetmund Ringstad infeksjonsmedisinsk seksjon, overlege Astri Lervik Larsen seksjon for bakteriologi, overlege Stein Øyvind Jørstad lungelege, fagansvarlig sykepleier Anne Kirsti Arenås helsekontoret Kasper transittmottak, rådgiver Tone Eidsvoll fag og pasientsikkerhet

Målgruppe:
Spesialister i allmennmedisin, samfunnsmedisin, indremedisin, infeksjonsmedisin, barnesykdommer og lungesykdommer.
Kommuneleger, ansatte i spesialisthelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Helsesøstre, farmasøyter,
helsearbeidere ved asylmottak, fengsel og andre som er opptatt av og/eller arbeider med tuberkulose

Det søkes legeforeningen om tellende kurspoeng.
Deltakeravgift kr. 250,-
Frist for påmelding 18.3.16
For påmelding klikk her

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.no


pdf icon Program-for-TB-seminar-Kalnes-6-4-2016-2.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022