Kjøreregler for bruk av frittstående dialogmeldinger til Sykehuset Østfold

Fra 14. november kan fastleger sende dialogmeldinger til Sykehuset Østfold. Dialogmeldinger adresseres til fagområder Sykehuset Østfold på samme måte som for henvisninger. Følgende kjøreregler gjelder for bruk av dialogmeldinger:


Viktig å huske på:

 • Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde. Viktig at navn på mottaker i SØ er oppgitt i meldingen.
 • Opprett en dialogmelding pr. fagområde. Ikke bland forespørsler som involverer flere fagområder i samme melding.
 • Dialogmeldinger skal kun ha 1 mottaker. Kopimottakere skal ikke benyttes.

Merk: Avdeling for bildediagnostikk og Senter for laboratoriemedisin benytter foreløpig ikke dialogmeldinger. Disse avdelingene må kontaktes på telefon.

Forøvrig gjelder dette:

 • Dialogmelding skal primært brukes i perioden fra en henvisning er mottatt og inntil 12 måneder siden pasientens siste kontakt ved SØ,
 • Svar på forespørsel brukes når man svarer på et dialogmelding.
 • Forespørsel brukes som innledning til dialog.
 • Det er ikke mulig å legge ved vedlegg eller sett inn utklipp i dialogmeldinger. 
 • Forventet svartid: 3 – 5 virkedager.

Skal ikke benyttes ved:

 • Øyeblikkelig hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter – da må telefonkontakt benyttes
 • Lange faglige utredninger – bruk vanlig notat, henvisning eller epikrise
 • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål
 • Administrative diskusjoner som f.eks. arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege/kommunehelsetjeneste
 • Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, sendt til feil mottaker, eller hvis innholdet ikke er i tråd med kjørereglene.

Se eller mer informasjon på våre hjemmesider: https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/digital-samhandling#frittstaende-dialogmeldinger

© Fastlegeportalen 2015 - 2022