Til fastleger og legevakter i Østfold

Det er bemanningsproblemer på Hematologisk seksjon pga. sykefravær og vakante stillinger. Derfor er det ikke ressurser til å besvare konfereringstelefonen 929 96 999 slik det skal gjøres. 
Vi beklager selvsagt dette og arbeider for å få på plass full bemanning så raskt som mulig.

Men:
Ved ønske om konferering kan dere nå likevel bruke den vanlige konfereringstelefonen 929 96 999 med innvalg 8 (hematologen). Da går samtalen direkte til overlegene i akuttmottak (samme som «uklare tilstander» (innvalg 0)). De vil bistå så godt det lar seg gjøre.

Konferansetelefon ved akuttinnleggelse i indremedisin 960 90 137 brukes som vanlig når dere ønsker innleggelse i akuttmottaket.

På forhånd takk for hjelpen!

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no>

© Fastlegeportalen 2015 - 2022