Til alle fastleger i Østfold

Formålet med kurset: Formidling av kunnskap om bipolar lidelse. Kurset består av undervisning og samtaler i gruppe. Det vil også være hjemmeoppgaver for å få størst mulig utbytte.

Temaer på kurset:

  • Introduksjon . Hva er bipolar lidelse?
  • Årsaker og forløp av bipolar lidelse
  • Mani og hypomani – symptomer og tiltak
  • Depresjon og blandet tilstand – symptomer og aktuelle tiltak
  • Medikamentell behandling
  • Andre behandlingsformer
  • Arbeid, trygd, jus ved innleggelser, førerkort m.m.
  • Stress og risikosituasjoner. Regelmessig livsførsel.
  • Pårørende
  • Oppsummering og evaluering.

Aktuell målgruppe:  Pasienter som har diagnoser bipolar lidelser type 1 eller type 2.

Kriterier:  Pasienten må være i stabil fase og være adekvat medisinert og kognitive funksjoner må være innenfor normalområdet. Pasienten må kunne møte regelmessig og beherske norsk.

Kurset vil ikke egne seg for:  Personer med alvorlig personlighetsproblematikk, som misbruker rus og som er i en krisepreget livssituasjon.

Rammer:  Kurset består av ukentlige gruppemøter a 2 timer i 10 uker. Antall deltagere pr. gruppe er 10. Gruppen drives av psykiater og LIS lege. Gruppeterapeutene innkaller til kartleggingssamtale. Alle som ikke har en behandler ved poliklinikken vil få en egen behandler men det blir ikke individuelle samtaler i tillegg til kurset. Kurset holdes på Moss DPS i perioden 16. september 2015 til 25. november 2015 (ikke kurs i høstferien) og starter kl. 16.30 og varer til 18.30.

Kostnad :  Pasienten betaler gjeldende egenandel pr. oppmøte inntil frikortgrense. I tillegg kommer kr. 250,- for arbeidsbok som ikke dekkes av frikortordningen.

Hvordan få plass på kurset? Pasienter som ønsker å gå på kurset blir henvist enten av behandler på DPS eller fastlege. Frist for henvisning er 15. juli 2015.

Ønske om innhold i søknad fra fastlege:  En kort problemstilling, status presens, informasjon om medisiner og om evt. Tidligere behandling, funksjonsnivå og motivasjon.

Kursstart:  Kurset starter onsdag 16.september kl. 16.30 på Moss DPS .

© Fastlegeportalen 2015 - 2022