Til fastleger, legevakter, kommuneoverleger og kommuner i Østfold.

Videresender mail fra Aksept – senter for alle berørt av hiv.
Odd Petter Nilsen
Sykehuset Østfold


Til våre samarbeidspartnere som møter hivpositive asylsøkere og innvandrere!

Vi håper dere vil ta dere tid til å se på vedlagt informasjon om Mestringskurs på Aksept 2015.

Vedlagt finnes også et oppslag som kan henges opp på venterom og lignende.
Takk for at dere hjelper oss med å rekruttere deltakere.
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål!

Unni Mortensen, Spesialfysioterapeut
___________________________________________

Aksept – senter for alle berørt av hiv.
Postboks 6590 Rodeløkka, 0501 Oslo
Besøksadresse: Fagerheimgata 16
Tlf.: 23121820 | Mobil: 90764561
www.aksept.org
Gavekonto: 7011 05 18593

pdf icon Informasjonsbrev-Mestringskurs-Aksept.pdf
pdf icon Oppslag-Mestringskurs-Aksept.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022