Til fastleger i Østfold

Vi kontakter dere for å informere om samhandlingsprosjektet «Migrasjonshelse, kvinner og overvekt». Fastlegene anses som de viktigste samarbeidspartnerne for rekruttering av deltakere til dette gruppetilbudet for innvandrerkvinner.

Kriterier for deltakelse i kurs/gruppetilbud:

• kvinner fra 18 år
• språk somali eller arabisk
overvekt BMI ≥ 25
• henvisning fra fastlege

 

Dersom pasienten er sykelig overvektig og selv ønsker behandling ved overvektspoliklinikken i Sykehuset Østfold, se link for informasjon:

https://www.sykehuset-ostfold.no/omoss_/avdelinger_/overvektspoliklinikken_/Sider/enhet.aspx

Om kurset/gruppetilbudet:

  • To parallelle kurs; et på somali og et på arabisk. Kvinnelig tolk er til stede gjennom hele kursperioden.
  • Innholdet i kurset er å formidle kunnskap om kosthold, livsstil, endring og aktivitet som fremmer helse og reduserer helseplager.
  • Kurset er gratis.
  • Kurset går en gang pr. uke på formiddagen i 6-8 uker.
  • Oppstart i Fredrikstad i medio/ultimo september 2015.
  • Prosjektets varighet er ut 2015.
  • Henvisning sendes til: Sykehuset Østfold. Lærings- og mestringssenteret. Mrk Migrasjonshelse.
  • Postboks 300. 1714 Grålum (avdelingen har ikke elektronisk henvisningsmottak)

Med vennlig hilsen

for lærings- og mestringssenteret

Anneth Nielsen (sign.)

prosjektleder, «Migrasjonshelse, kvinner og overvekt» Anneth.Nielsen@so-hf.no

Vedlegg: Informasjonsbrosjyre på somali og arabisk for utdeling til aktuelle kursdeltakere.

Brev-til-fastleger-i-Østfold.docx

Henvisningsskjema-for-migrasjonskurs-kvinner-og-overvekt.docx

Arabisk-SØ-Brosjyre-Invitasjon-til-kurs-for-kvinner-om-kosthold-livsstil….docx

Arabisk-SØ-Brosjyre-Invitasjon-til-kurs-for-kvinner-om-kosthold-livsstil….docx

Somali-SØ-Brosjyre-Invitasjon-til-kurs-for-kvinner-om-kosthold-livsstil-….docx

Brosjyre-på-norsk-Invitasjon-til-kurs-for-kvinnerkosthold-og-helse-2015….docx

Arabisk-SØ-Brosjyre-Invitasjon-til-kurs-for-kvinner-om-kosthold-livsstil….docx

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022