Til fastleger

Sykehuset Østfold HF får mange interne og eksterne henvisninger til MR og avdeling for bildediagnostikk ser en sterk vekst av interne henvisninger. Henvisningsvolumet overstiger avdelingens tilgjengelige MR kapasitet. 

Sykehuset må sikre at prioriterte pasientgrupper får utført den nødvendige MR diagnostikk og har derfor siden utgangen av 2016 returnert henvisninger til MR fra fastleger. Det er kun når det er gjort avtale med en spesialistpoliklinikk om videre oppfølging at fastleger kan henvise til MR ved Sykehuset Østfold. Dette må i så tilfelle fremkomme tydelig i henvisningen.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022