NIS-studien – klinisk utprøving ved Ryggpoliklinikken i Moss

Vi håper at fastlegene i Østfold vil bidra til studien ved å motivere og henvise pasienter som kan være aktuelle. Henvis til Ryggpoliklinikken på vanlig måte, med brev eller telefon.

For å avklare nærmere hvor nyttige NSAIDs er for pasienter med isjias har Ryggpoliklinikken ved revmatologisk avdeling i Moss startet en klinisk utprøving: NIS-studien (NSAIDs InSciatica).

Om studien

Deltagerne vil bli randomisert til behandling med Naproxen 500 mg x 2 eller placebo og kan i tillegg ta Paracetamol etter behov.

Studien går over 10 dager og pasientene skal daglig rapportere om smerter og ev. bivirkninger via mobil, PC eller nettbrett.

Studien er initiert av leger ved Revmatologisk avdeling og Sykehuset Østfold er selv sponsor. Ingen kommersielle interesser er involvert.

Inklusjonskriterier

  1. utstrålende smerte nedenfor kneet med en intensitet ≥4 på en skala fra 0 til 10
  2. ett eller flere nevrologiske utfall.

Det er ikke krav om MR-bilder.

Henvis til Ryggpoliklinikken på vanlig måte, med brev eller telefon.

Anne Julsrud Haugen og Lars Grøvle,

Revmatologisk avdeling

© Fastlegeportalen 2015 - 2022