NY ORDNING FOR PASIENTREISER FRA 01.10.16

I forbindelse med at Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for Pasientreiser, ønsker Pasientreiser ved Sykehuset Østfold å komme med en presisering av de viktigste endringene som vil påvirke reiser til og fra behandling.

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no>

pdf icon INFORMASJON-PASIENTREISER-011016-fastleger.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022