Nyheter for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Nytt fra karkirurgisk seksjon, ny analyse: NTpro-BNP, Arbeid og Helse i psykisk helsevern, egenandel ved ambulante tjenester i psykisk helsevern og rus, kurs i akuttmedisin og nakke-skulderlidelser

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

 

pdf icon ForFastleger_nr5_2018.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022