Nyheter for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Egenandeler ved polikliniske og ambulante tjenester i psykisk helsevern, vikariat på ØNH, respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser, ny enhet og nyee verdier for HbA1c, oppstart av cølialki-analyser, nye retningslinjer for HPV-testing

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

Mob 91 79 41 51

pdf icon ForFastleger_nr6_2018.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022