Til rekvirenter til Sykehuset Østfolds

Til rekvirenter til Sykehuset Østfolds senter for laboratoriemedisin
Vi vil informere våre rekvirenter om nivåendring i B12 fra nåværende område 170-650 pmol/l til nytt referanseområde 140-650 pmol/l fra 1. november 2016  

pdf icon B12-signert-og-skannet.pdf

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold 
Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.no

© Fastlegeportalen 2015 - 2022