INTERN OMLEGGING AV ØYEBLIKKELIG HJELP-FORLØPET INNENFOR PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE VED SYKEHUSET ØSTFOLD

Fra og med mandag 13.01.2020 vil det bli gjennomført en intern omlegging av øyeblikkelig hjelp forløpet innenfor psykisk helsevern for voksne.

Omleggingen innebærer at de psykiatriske ambulante akutt-teamene som har ansvar for kartlegging, vurdering og oppfølging av øyeblikkelig-hjelp henvendelsene fra legevakt og fastleger, vil være lokalisert ved de lokale DPS-ene kl. 08.00-22.00 på hverdager og kl. 10.00-18.00 på helg og helligdager.

Ordningen med å ha ett felles ambulant akutt-team for DPS-ene ved Kalnes på kveld og helg/ helligdager vil med dette avvikles. Henvendelser om øyeblikkelig-hjelp utenom åpningstiden til akutt-teamene vil som tidligere gå direkte til vakthavende lege Kalnes.
 

  Hverdager Helg og helligdager
DPS (Fredrikstad, Halden, Moss) 08.00-22.00 10.00-18.00
Vakthavende lege Kalnes 22.00-08:00 18.00-10.00

Hensikten med omleggingen er å tilrettelegge bedre for:Legevakt/fastlege skal fortsatt ringe 69 86 00 00 når det er behov for en øyeblikkelig-hjelp vurdering av voksne pasienter i psykisk helsevern. Sentralbordet ved sykehuset vil viderekoble henvendelsen til rett DPS (evt. vakthavende lege). Det er imidlertid viktig at pasienter som skal til vurderingssamtale blir orientert om at de skal møte opp ved lokalt DPS dersom ikke annet avtales.

  • At pasienter får rett behandling til rett tid på rett behandlingsnivå
  • Effektivitet i det interne pasientforløpet med færre unødvendige overganger
  • Å unngå at pasientene utsettes for unødvendig reisevei
  • Et nærmere samarbeid med lokale legevakter mht. vurdering av de aktuelle pasientene

     

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022