Er virksomheten din oppdatert på Norsk Helse Nett?

Sykehuset Østfold importerer rekvirentinformasjon automatisk fra Norsk Helse Netts adresseregister, og er avhengig av at alle elektroniske kommunikasjonsparter  / virksomheter til enhver tid har oppdatert egen informasjon på Helse Nett.

Når personer slutter eller begynner så skal virksomheten oppdateres på Norsk Helse Nett. På den måten vil Sykehuset også få  tilgang til oppdatert og korrekt rekvirentinformasjon pr. legekontor.

Dette gjelder også for tjenesterekvirenter (kommuner, helseforetak og private institusjoner som er publisert med tjenester) men her er det ikke like stor hyppighet i forhold til endringer.

Dette betyr at Sykehuset Østfold ikke lenger trenger å få tilsendt skjema/informasjon om endringer i forhold til elektroniske kommunikasjonspartner / rekvirenter.  Dette skjer automatisk så lenge virksomhetene på Norsk Helse Nett oppdaterer egen informasjon i Adresseregisteret.

Oppdatert på Norsk Helse Netts Adresseregister?

Sykehuset Østfold importerer rekvirentinformasjon automatisk fra Norsk Helse Netts adresseregister, og er avhengig av at alle kommunikasjonsparter  / virksomheter til enhver tid har oppdatert egen informasjon på Helse Nett.

Når personer slutter eller begynner så skal virksomheten oppdateres på Norsk Helse Nett. På den måten vil Sykehuset også få oppdatert tilgang til korrekt rekvirentinformasjon pr. legekontor.

Dette gjelder også for tjenesterekvirenter (kommuner, helseforetak og private institusjoner som er publisert med tjenester) men her er det ikke like stor hyppighet i forhold til endringer.

Dette betyr at Sykehuset Østfold ikke lenger trenger å få tilsendt skjema/informasjon om endringer i forhold til elektroniske kommunikasjonsparter/rekvirenter.  Dette skjer automatisk så lenge virksomhetene på Norsk Helse Nett oppdaterer egen informasjon i Adresseregisteret.

 

 

Hilsen Jon-Espen

 

 

 

MVH

 

Jon-Espen Sjøstrøm

Samhandlingsavdelingen SØ

 

Tlf. 469 57 693

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022