Øyeavdelingen har gjort avtale med private aktører for å øke kapasiteten

På grunn av kapasitetsproblemer ved øyeavdelingen, har vi inngått avtale med andre behandlingssteder for å kunne gi pasientene et tilbud så raskt som mulig.  Vi har signert avtaler med Aleris (Oslo) og Orbita (utredning i Moss og operasjon i Oslo).

Pasientene skal betale det samme hos Aleris og Orbita, som det pasientene ville betalt på SØ.

Avtalen med Aleris omhandler å sende ut tre typer pasientgrupper fra SØ:

• Katarakt forundersøkelser. Selve kataraktoperasjonen vil bli utført på SØ.
• Polikliniske undersøkelser, nyhenviste – enklere problemstillinger
• Diabetesbehandling i form av PRP

Avtalen med Orbita/Volvat innbefatter behandling av pasienter med strabisme, hele forløpet inkl. kontroller før og etter operasjon.

«Enklere problemstillinger» vil primært være pasienter fra optikere og fastleger. Det er fortsatt noe kapasitet hos øyelege i Askim, her kan fastleger henvise direkte selv.

På samme måte som i dag, skal pasientene henvises til SØ, og så sender øyeavdelingen dem videre til Aleris eller Orbita. Dersom pasienten takker nei til tilbudet vi gir dem fra Orbita/Aleris så strykes de av vår venteliste, men kan fortsatt benytte seg av fritt behandlingsvalg. De kan ikke velge å bli stående på venteliste ved SØ.

Fint om henvisende lege informer aktuelle pasienter om at de kan bli henvist videre, slik at de er forberedt på dette. Dersom pasientene henvises til øyelege i Askim, vil pasientene ikke bli sendt videre til privat aktør.

Oddbjørn Bjordal
Avdelingssjef øyeavdelingen
Sykehuset Østfold

 

 

 

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022