Fastlegeportalen

Den 1. sept. 2015 trer alle pakkeforløpene i kraft. Diagnoseveiledere og annen praktiske informasjon finner man bl.a.  i fastlegeportalen eller SØ sin eller hjemmeside.

Hver diagnose /pakkeforløp har egen side hvor man finner et fanesystem nederst på siden. Under fanen Prio. veileder finner man link til prioriteringsveileder ved å trykke på PDF-linken. Noen av disse har også WEB-link, men Helsedirektoratet har ikke ferdigstilt web-versjon for alle diagnoser /pakkeforløp. Eksempel:

Diagnoseveiledere : Kreft – Pakkeforløp for kreft– velg krefttype og klikk på fanen Kilder – PDF eller WEB.

Forløpstider: Kreft – Pakkeforløp for kreft– velg krefttype og klikk på fanen Prio. veileder – PDF eller WEB.

Oppfølgning: Kreft – Pakkeforløp for kreft– velg krefttype og klikk på fanen Oppfølgning – PDF eller WEB.

I fastlegeportalen.no finner du oversikt over alle diagnoser som finnes prioriteringsveiledere for. Praksiskonsulenter i Østfold arbeider med å få henvisningsveiledere for alle disse diagnoser, men det er bare noen diagnoser som har ferdigskrevne henvisningsveiledere, disse er merket med enten , eller .

© Fastlegeportalen 2015 - 2022