Plakat – vi flytter

Til fastlegekontorene i Østfold t.o. Vedlagt ligger samme plakaten som er sendt dere pr. post/lab.kasser i papirformat. Kan henges opp på venterommet til informasjon for pasientene.  Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef Sykehuset Østfold

Postboks 300, 1714

Grålum Besøksadresse:

Tuneteknikeren 3. et. ‘

Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51

odd.petter.nilsen@so-hf.no pdf icon Vi-flytter-plakat-til-fastlegekontorene-KIB2.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022