Presisering


Klinikk for kvinne-barn opplever at det er mye usikkerhet i befolkningen og mange som kontakter avdelingen eller sin fastlege vedrørende hvem som skal testes for MRSA etter besøk på fødeavdelingen / Nyfødtintensiv (NFI).

De som skal testes for MRSA er kun de som har vært innlagt på NFI fra den 30. juni til den 28.juli.
Alle som skal testes har fått brev hjem der de anmodes om å oppsøke sin fastlege for prøvetaking og evet. sanering for MRSA-bærerskap.

Dvs. at andre fødende, som ikke har vært på NFI, ikke skal testes

På vegne av Klinikk for kvinne-barn ved Sykehuset Østfold

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022