Prosjektet har nå avsluttet journalgjennomgangen innenfor somatiske fagområder og har nå startet samme gjennomgang innenfor psykiatri.

Målsetningen om å få samtykke fra 30 pasienter ble oppnådd. I psykiatrien er målsetningen å få samtykke fra 20 pasienter for samme gjennomgang av deres journaler i forhold til utskrivning og videre oppfølging etter utskrivelse. Til sammen skal journalgjennomgangen inkludere 50 pasienter fra hhv somatikk og psykiatri.


Viser til tidligere informasjon om prosjektet på SØ-nettsider og i fastlegeportalen

Janne Myrvang, klinikkrådgiver ved Klinikk for medisin i Sykehuset Østfold, er prosjektleder og har med representanter for kommunene og fra fastlegene i prosjektgruppen.

Prosjektet er forankret i Samarbeidsutvalget og SUFF.

Har du spørsmål til dette? Send oss en mail til samhandling@so-hf.no

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022