Informasjon om nye rutiner til fastleger i Østfold / Vestby

Fra 1 september i år, skal gravide kvinner som trenger å få RhD profylakse i uke 28, få dette utført hos sin fastlege, og ikke på sykehusets poliklinikk.

Veiledning i profylaksebruk og dosering iht. veileder i fødselshjelp:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/alloimmunisering-mot-erytrocytt-antigener/

Blodbanken ved sykehuset Østfold vil, i sine svar, formidle Rh status på mor og foster samt anbefaling om profylakse (dersom den skal gis) i uke 28 av svangerskapet.

Blodbanken trenger å få tilbakemelding fra fastlege om at profylaksen er gitt, dersom pas skal til oss i forbindelse med utredning/ screening.

 

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef 

Sykehuset Østfold

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022