Forehåndsmelding av pasienter ved henvisning

Alle pasienter som henvises til bildediagnostisk undersøkelse ved SØK fra legevakter i Østfold  må forehåndsmeldes, ring 960 90 944

Dette gjelder for alle pasienter som henvises etter 21:00 på hverdager og alle tidspunkt i helgene/helligdager. For at vi skal kunne gi pasienten rett oppfølging i forbindelse med undersøkelsen må vi bli varslet om at de kommer. Telefonnummeret er: 960 90 944

Det må fremkomme tydelig av henvisningen hvor pasienten skal etter endt undersøkelse. Legevaktslegen må opplyse om hvor pasienten skal ved negativt funn. Er det mulighet for at pasienten skal legges inn på sykehuset må det sendes en egen henvisning/innleggelsesnotat med kliniske opplysninger til skadepoliklinikken, akuttmottaket eller riktig klinisk avdeling.
Da vil avdeling for bildediagnostikk sende pasienten direkte til avtalte avdeling etter at undersøkelsen er utført.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022