Informasjon vedrørende henvisningsrutine til Brystdiagnostikk

Henvisning til Brystdiagnostikk må skje via IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering).   Legekontorer som ikke har fått installert IHR må inntil videre benytte seg av ordinære papirskjemaer for henvisning til avdeling for bildediagnostikk. 

 

Er det sannsynlighet for at pasienten skal legges inn på sykehuset må det i tillegg sendes en egen klinisk henvisning/innleggelsesnotat med kliniske opplysninger til korrekt fagområde.

 

Med vennlig hilsen

Brystdiagnostisk senter

Sykehuset Østfold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022