Til alle fastleger i Østfold

Rekvisisjoner m.m. til SØ må ikke ligge åpne i post fra legekontor Til fastlegekontorene i Østfold Laboratoriets hente- og bringetjeneste fungerer godt til sending av post, rekvisisjoner m.m. Det er imidlertid  mange som håndterer disse kassene gjennom transport og postfordeling og av personvernhensyn kan disse dokumentene ikke ligge åpne i kassene.

Derfor: All post til SØ må legges i lukkede konvolutter og adresseres til rett instans. Dette gjelder all post med unntak av post til senter for laboratoriemedisin som legges i blodkassene.

Med vennlig hilsen
Ann Elisabeth Rønneberg
Avdelingssjef dokumentasjonssenteret/pasientservice og booking 
Sykehuset Østfold HF

© Fastlegeportalen 2015 - 2022