Informasjon fra senter for laboratoriemedisin

Helsedirektoratet krever at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar fra medisinske laboratorier skal foregå ved bruk av NLK. Kodeverket er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og revidert med hensyn til tilbakemeldinger fra sektoren. Det revideres 10 ganger per år.

 

Disse analysene blir endret 26. februar 2018:

  Tidligere kode                   Ny kode                    Tidligere analysenavn               Nytt analysenavn

  • NPU04100                        NPU18156                   B-Differensialtelling                         B-Differensialtelling
  • NPU29578                        NPU57669                   Listeria dyrkning                               Listeria dyrkning
  • NPU18324                        NPU16065                   Hepatitt B virus s antistoff              Hepatitt B virus s antistoff

 

For legekontorer som benytter IHR:

Oppdateringen skal gå automatisk neste dag, men vi anbefaler likevel at dere oppdaterer tjenestekatalogen manuelt før dere starter å benytte IHR etter denne endringen.  Dette gjøres ved å trykke <Hjelp> og deretter <Oppdater tjenestekatalog> for å sikre at dere har lastet ned den siste versjonen av SØ sin tjenestekatalog for analyser og undersøkelser.

 

Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med markedskonsulentene:

 

Saratha Uthayakumar   mobil: 977 61 226             e-post: sarathakala.uthayakumar@so-hf.no

Anne Olausen                  mobil: 476 29 483             e-post: anne.olausen@so-hf.no

Med hilsen

Senter for laboratoriemedisin

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022