CGM har nylig lansert en oppgradering av CGM Journal Connect som ikke har fungert optimalt, og konsekvensen har vært at applikasjonskvitteringer mangler tilbake til Sykehuset Østfold.

CGM har kommet med en oppdatering av denne på fredag 1/7/2022, og det er lagt ut informasjon på hjemmesidene og på Facebook-siden til CGM. Sykehuset Østfold velger å gjøre oppmerksom på dette fordi CGM-kunder må reaktivere mottatte meldinger på nytt.

Sykehuspartner informerer: «Etter at kundene har lagt inn den nye versjonen, må meldingene rearkiveres (kjøres inn på nytt) fra Dips Communicator (meldingsformidler for CGM). Spenningen etter en slik rearkivering er om dette da vil generere en positiv applikasjonskvittering, som gir tilbakemelding om at den aktuelle meldingen er lest inn i pasientens journal.»

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022