Nye «tjenester» på NHNs Adresseregister

Sykehuset Østfold har tatt i bruk egne meldingsmottak for Pleie – og omsorgsmeldinger. Disse er oppført som tjenester i Norsk Helsenetts adresseregister, men er kun til bruk for meldingsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset.

Tjenestene heter henholdsvis Psykiatri plo meldingsmottak og Somatikk plo meldingsmottak. Siden disse tjenestene blir lastet ned i alle fagsystem som har automatisk oppdateringer mot NHN, vil de fremgå sammen med andre tjenester/helsehjelpsområder som Sykehuset Østfold har publisert i Adresseregisteret. Dermed vil vi understreke at disse nye tjenestene ikke er til bruk for primærhelsetjenesten/avtalespesialistene.

Dato for etablering av pleie- og omsorgsmeldinger (dialog lege – lege) mellom fastleger/avtalespesialister og Helseforetak er ikke kjent.
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022