Nye retningslinjer for oppfølging av RhD neg gravid

Fra 1 september 2016 innføres det nye retningslinjer for oppfølging av RhD neg gravide. Se vedlagte informasjonsskriv og informasjonsfolder til den gravide som vi  vil sende med  analyserapporten for de som er RhD neg i 1. prøve (sv.uke 12-16) samt infoskriv kortversjonen til rekvirent.

Gravide som tar første prøve i svangerskapet ( sv. uke 12-16) fra 1. september 2016 vil følges opp i henhold til den nye rutinen. I overgangsperioden vil de som har tatt første prøve i svangerskapet før 1. september følge den gamle rutinen og ta prøve i svangerskapsuke 32 og 36 som anbefalt i utsendte svar.

Så snart ny rekvisisjon er klar fra trykkeriet vil det bli gitt informasjon til våre rekvirenter.

For våre rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering – IHR vil det også skje en oppdatering av den elektroniske svangerskapsrekvisisjonen.

 

Hilsen

Bjørg Kari Bolstad

Seksjonsleder

Transfusjonsmedisin-blodbank

Sykehuset Østfold

Tlf 976 82 152

 

pdf icon Info-kortversjon.pdf
pdf icon Info-langversjon.pdf
pdf icon Informasjon-til-gravide-18-08-16-som-trykt.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022