Til fastlegene i Østfold

Hjertemedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold har gjennom lengre tid hatt tid ressursutfordringer fordi det er mangel på leger ift. volumet av oppgaver. Det har gitt seg utslag i problemer med å overholde vurderingsfrister, gi korrekte ventetider og svare ut konfereringstelefonen. Vi vet at dette medfører ulemper for fastleger og pasienter. Det beklager vi.

Til orientering er dette gjort foreløpig for å minimere ulemper for alle parter:

·        Det er gjort avtaler med flere private kardiologer i Osloregionen. Disse er med og sikrer at ventetider ikke overskrides.

·        Det er ansatt flere legevikarer som kommer i tillegg til fast ansatte leger.

·        Fast ansatte tar mye ekstra-arbeid for å dekke opp legemangelen.

·        Det er utlyst flere stillinger som kardiolog

·        Konfererings- /rådgivningstelefonen er nå åpen kl. 12-16 alle hverdager. Med litt redusert åpningstid som samtidig er lagt litt senere på dagen, får legene gjort unna visitter og alt som haster internt på avdelingen. Det frigjør tid til å svare på anrop på konfereringstelefonen.

o   Ø.hjelp skal fremdeles meldes på Konferansetelefon ved innleggelse – tlf. 960 90 137 hverdager kl. 08-16.

·        Henvisningsmalene for kardiologi i www.fastlegeportalen.no er oppdaterte. Vi ber dere bruke disse.

 

Vi håper å se gode resultater av denne innsatsen tidlig høst 2017

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

 

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022