Til fastlegene i Østfold

En liten julegave fra praksiskonsulentene og samhandlingsavdelingen på sykehuset. Den 9. januar 2017 blir det lettere å kommunisere med leger på sykehuset og nevrologisk avdeling er førstemann ut. 

Slutt på telefonkø – Konfereringstelefon med spesialister ved SØ

Snart trenger ikke fastleger å bruke dyrbar tid på å stå i telefonkø for å konferere med spesialister ved SØ.

Fra den 9 jan 2017 kan fastleger finne direktenummer til spesialister i www.fastlegeportalen.no, hvor det også er mulig å sende en standard SMS med ett tastetrykk hvis spesialisten er opptatt. Spesialisten vil da ringe tilbake til ditt mobilnummer registrert i fastlegeportalen. Du kan bruke denne tjenesten fra ditt kontor, samme pc som du har din EPJ system på.

Nevrologisk avdelingen ved SØ er den første avdelingen som åpner for denne tjenesten og forhåpentligvis er det ikke lenge før de andre avdelinger tar tjenesten i bruk.

Direktenummer til spesialister er kun synlig for innloggede fastleger med brukerkonto i fastlegeportalen.no. les mer om dette under rubrikken Innlogging til fastlegeportalen.

Frem til 9 jan 2017 har vi utvidet support for fastleger, hvis det oppstår problemer med innlogging til fastlegeportalen. Du kan da sende en epost il support@fastlegeportalen.no for support.

Innlogging til fastlegeportalen.

Før du logger inn i fastlegeportalen.no, må du ha en konto. Det finnes 2 måter å opprette konti i fastlegeportalen.no.

  1. Bruke din eksisterende epost hos norsk helsenett

Den letteste måten å opprette en konto er å aktivere nhn-konto i fastlegeportalen. Du vil da få tilsendt en aktiveringslenke til din nhn-epost som kan se slik ut ditt-navn@din-bedrift.nhn.no. Ved å klikke på aktiveringslenken opprettes din konto med alle nødvendige informasjon som hentes automatisk fra norsk helsenett. Du trenger kun å registrere din mobiltelefonnummer for å få adgang til spesialistenes telefonnummer og kunne sende SMS fra fastlegeportalen.no.

  1. Bruke Google konto

Du kan også bruke din gmail for å opprette ett konto. Du må da i tillegg til din mobiltelefon også oppgi din HerID, HPR nummer og fødselsdato slik at vi kan sammenligne med norsk helsenett før du får adgang som lege/helsepersonell. All informasjon som du gir oss behandles etter våre personvernregler.

Hvis du ikke har gmail, kan du bruke din eksisterende epost for å skape en googl-id for å i neste omgang opprette konto i fastlegeportalen.no. Dette kan høres litt vanskelig ut i starten, men det er viktig for å tilby høyeste sikkerhet i fastlegeportalen.no.

Hvor finner man direktenummer til spesialister?

Foreløpig finnes det kun direktenummer til Rolletelefoner i avdeling for nevrologi. Disse finner du under Adressefanen i alle henvisningsmaler innen nevrologi.

I denne fane finner du også informasjon om bl.a. responstid når du ringer direkte og «åpningstider» for hver og en Rolletelefonene. Disse informasjon oppdateres i fortløpende (sann tid) slik at fastleger kan bedre planlegge sin tid.

Fastlegeportalen som kommunikasjonsplattform

Utover direktenummer til spesialister på sykehuset, vil også telefonnummer til avtalespesialister og henviser (fastleger + leger uten fastlegeavtale) vil være tilgjengelig. Slik vil både fastleger og spesialister ha samme mulighet til å kontakte hverandre uten å måtte bruke dyrbar tid i telefonkø.

telefonko

Fastlegeportalen er utviklet av PKO-Østfold ved Samhandlingsavdelingen SØ. Hele norsk helsenett sin adresseregister er integrert i fastlegeportalen.no og alle leger, psykologer og tannleger over hele landet kan bruke fastlegeportalen som kommunikasjonsplattform.

Hva koster det å bruke fastlegeportale.no?

Fastlegeportalen som kommunikasjonsplattform er gratis for alle leger, psykologer og tannleger i Norge. Alle kostnader for å sende SMS bekostes av fastlegeportalen.no.

Det er bare logge seg inn og bruke tjenesten etter  9. januar 2017. 

God jul!

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef,  Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg
Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.no

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022