Avdeling for bildediagnostikk avvikler papirsvarmeldinger 

Fra 15. mai 2017 vil Sykehuset Østfold avvikle utsendelse av papirsvar fra Avdeling for bildediagnostikk.

Legekontorer og avtalespesialister vil kun motta elektroniske svarmeldinger. Avdeling for bildediagnostikk vil sende papirsvar dersom det oppdages avvik i forbindelse med den elektroniske overføringen av svarmelding..

Det er derfor viktig at henvisning er korrekt utfylt, den skal inneholde legens navn m/ HER-id, legekontorets navn og adresse, og teksten skal  stemme overens med NHN’s Adresseregister da systemene oppdateres mot dette.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022