SMS- tilbakeringing 

Stadig flere avdelinger på SØ åpner opp for å ta imot beskjed med SMS fra fastlegeportalen. Disse er standard beskjed til aktuelle bakvakten som ringer tilbake i løpet av samme dag. Tjenesten er gratis for fastleger

For å benytte tjenesten, må du være lege, tannlege eller psykolog og være innlogget i fastlegeportalen. Du må også registrere din mobiltelefon for å kunne benytte SMS-funksjonen.

SMS som mottas på andre måter blir slettet automatisk av hensyn til sikkerhet.

Fremgangsmåte steg for steg

For å bestille tilbakeringing følg trinn 1-5. Alle adresser og kontaktopplysninger i fastlegeportalen ligger under den enkelte henvisningsmalen. Fremgangsmåten er illustrert her med et eksempel hvor fastlegen ønsker å bestille tilbakeringing fra bakvakt i Kardiologi.
Start med navigeringsmeny på venstre siden

Velg Indremedisin (1), Kardiologi (2) for å se oversikt over tilgjengelige henvisningsmaler /tilstander innen fagområdet hjertesykdommer.


Velg en tilstand (3), f.eks. Hjertesvikt for å komme videre til henvisningsmalen. Alle henvisningsmaler har samme fanesystem. 

I fanen Adresser (4) finner du oversikt over tilgjengelige. Hvilke telefon-/SMS-tjenester som til enhver tid er tilgjengelig avhenger av åpningstiden for den aktuelle tjenesten.

Ved klikke på SMS-ikonet (5) vises det en pop-up vindu med instruksjoner for å sende en standard SMS melding, klikk deretter på Send -knappen.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022