Pasientenes rett til behandling

Etter at den nye pasientrettighetsloven trådde i kraft 1. nov 2015 har det oppstått en situasjon hvor en og samme henvisning fra fastlege, få tre forskjellige rettighetsstatus avhengig av hvordan henvisningen adresseres.
Her er noen betraktinger fra praksiskonsulentene i Sykehuset Østfold vedrørende dette

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no>

pdf icon En-lov-og-3-mulige-utfall.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022