Til fastleger-kommuner sept. 2015

Vedlagt er den første informasjonsbrevet om samarbeid i flytteperioden til kommunehelsetjenesten, fastleger og legevakter. Informasjonen er utarbeidet av kommuner og sykehus i felleskap.
Et mer detaljert informasjonsbrev om samarbeidet sendes  alle kommuner, fastleger, legevakter og avtalespesialister 15. okt. 2015.

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef Sykehuset Østfold

Postboks 300, 1714

Grålum Besøksadresse:

Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20,

Sarpsborg

Mob 91 79 41 51

odd.petter.nilsen@so-hf.no

 

doc icon Sykehuset-Østfold-flytter-til-Kalnes-fastleger-kommuner-sept-2015-første-infobrev..docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022