Til fastleger, kommuneoverleger og legevakter i Østfold

Diagnostisk sløyfe KAD er en hjelp for diagnostisk avklaring, i akuttmottaket på SØ, av pasienter som er tenkt innlagt en KAD (kommunal akutt døgnplass)-enhet på Helsehusene.
Fagutvalg har tidligere utarbeidet en felles prosedyre for henvisende leger, KAD-enhetene og akuttmottaket i SØ. Den gjaldt for pasienter med indremedisinske tilstander. Ordningen er nå utvidet til å gjelde også enkelte problemstillinger innen ortopedi, nevrologi og kirurgi. Se veileder.

Hensikten med Diagnostisk sløyfe KAD er å gi tilbud til henvisende lege om rask diagnostisk avklaring i akuttmottaket SØ på pasienter der det er tvil om pasienten kan innlegges KAD.
Henvisende lege skal alltid konferere med KAD-enheten om pasienten før sykehuset kontaktes.

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no>

doc icon Diagnostisk-sløyfe-KAD-akuttmottak-fra-15.1.16.docx
doc icon Veileder-om-nye-pasientkategorier-i-Diagnostisk-sløyfe-KAD.docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022