Varsel om oppgradering – IHR:

IHR-serveren til Helse Sør-Øst oppgraderes Torsdag 6. Juni Kl 20:00, og er utilgjengelig fram til kl 23:00.
IHR-programvaren på legekontorets PC oppgraderes når IHR tas i bruk påfølgende dag.

Hva må jeg gjøre i forkant:
Det er en fordel å logge å logge av eller skru av PCen når man går for dagen på torsdag. Da vil IHR oppgraderes ved pålogging påfølgende dag.

Hva må jeg gjøre etter oppgradering:

For de fleste så vil IHR fungere. I noen tilfeller må man restarte Plenario/CGM Journal/SystemX på PCen hvis IHR ikke starter opp. 

Bredere informasjon sendes ut pr. e.post.

Ta kontakt med Brukerstøtte IHR ved Sykehuset Østfold dersom dere opplever problemer med IHR etter oppgradering.

IHR-brukerstøtte: 46 89 64 27

Vennlig hilsen
Mona Stidahl
Systemansvarlig IHR, Sykehuset Østfold

 

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022