Til alle fastleger

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Reiseutgifter til screeningundersøkelsen dekkes ikke gjennom ordningen for pasientreiser. Kvinnene må betale  227 kroner for hver gang de deltar i Mammografiprogrammet. Dette dekker selve mammografiundersøkelsen, og også eventuelle tilleggsundersøkelser dersom det skulle vise seg nødvendig. Beløpet inngår ikke i frikortordningen. Rett til tolk gjelder ikke for kvinner som deltar i mammografiprogrammet.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022