Informasjon fra Senter for laboratoriemedisin

Helsedirektoratet krever at all ekstern elektronisk kommunikasjon av prøvesvar fra medisinske laboratorier skal foregå ved bruk av NLK. Kodeverket er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og revidert med hensyn til tilbakemeldinger fra sektoren. Det revideres 10 ganger per år.

Disse analysene vil bli endret innen 1. juni 2018:

Tidligere kode Ny kode Tidligere analysenavn Nytt analysenavn
INAH3P NPU58237 Influensavirus A-H3 RNA Ingen endring
F447 NPU58205 P-IgE rAra h 6 Peanøtt, f447 P-IgE peanøtt (rAra h6), f447

Ved behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med markedskonsulentene:

Saratha Uthayakumar   mobil: 977 61 226             e-post: sarathakala.uthayakumar@so-hf.no

Anne Olausen               mobil: 476 29 483             e-post: anne.olausen@so-hf.no

 

Med hilsen
Senter for laboratoriemedisin

© Fastlegeportalen 2015 - 2022