Implementering av pakkeforløp psykisk helsevern barn og ungdom

Pakkeforløp for utredning- og behandling innen psykisk helse for barn og ungdom skal implementeres fra 1. sept 2018. Men utover høringsutkast til pakkeforløp, er det foreløpig lite andre sentrale føringer å finne. I den forbindelse har praksiskonsulenter tatt initiativ til å kontakte lokale BUP-avdelinger i Østfold for å utarbeide en bedre forståelse av implementering av disse pakke forløp. 

Vi vil sende ut informasjon til fastleger, når et mer konkret resultat foreligger. 

BUP-pakkeforløp – Utredning – høringsutkast
BUP-pakkeforløp – Behandling – høringsutkast

© Fastlegeportalen 2015 - 2022