Programmvare leverandør – Dårlig service

Den 8. mai fikk vi mail både fra NHN og CGM med beskjed om at Buypass Class 3 CA 1 utløper 9. mai. Man måtte følge installasjonsveileder og installere nye sertifikater for å kunne bruke Forskrivningsmodulen etter 9.e mai!

Vi har testet installasjonsveiledere fra både NHN og CGM, men fant at begge var ufullstendige i forhold til vårt datasystem. Vi måtte utføre noen noen ekstra operasjoner både  i Winmed2 og Forskrivningsmodulen for å få dette å fungere. Kanskje kunnne det løses på enklere måte eller noe av det vi har gjort trengtes ikke i det hele tatt, men hos oss fungerte det ikke før vi hadde gjort alle disse steg.

Vi ønsker dele vår erfaring med våre kollegaer og håper at det kan være til hjelp for deres systemadministrator, Klikk for installasjonsveileder.

I gove trekke måtte vi gjøre følgende 3 steg hos oss:
1. Nedlaste tre(3) sertifikatfiler inn på mappen Nedlastninger.
2. Installere alle (3) sertifikater på SERVER og på lokale maskiner.
3. Omstarte tjenesten eReseptforeskrivningsmodul i SERVER.

OBS!  Du må IKKE gjøre noen endringer  i server, hvis du ikke er systemadministor !!!

Kun steg 1-2 er delvis beskrives av CGM sin veileder (engelske menyer). Veileder fra NHN og CGM går litt forskjellige veier for å installere sertifikater. Vi valgte CGM-sin veileder her og kompletterer med nødvendige tillegg og Norske menyer.

 

Posted on 09/05/2015 in Nyheter (Transefered from Fastlegeportalen-old)

© Fastlegeportalen 2015 - 2022