Dialogmeldinger – lege til lege 

Fra november 2019, skal dialogmeldinger mellom sykehuset og fastlegene erstatte tidkrevende kommunikasjon med telefon og brev. I tillegg til at dialogen mellom sykehuset og fastlegene blir mer effektiv, vil meldingene lagres direkte i pasientjournalen.

Dette blir en ny måte å kommunisere på som vil ha egne «kjøreregler» for best mulig resultat. Kjørereglene er foreløpig ikke vedtatt av prosjektet her i Østfold, men drøftet i SUFF.

Kjøreregler – Forespørsel og Svar på forespørsel.

 • Skriv kort og klart formulert (Unngå forkortelser og høflighetsfraser).
 • Starte meldingen med hva / til hvem, dersom det er hensiktsmessig (f.eks. navn på ønsket lege/behandler, fagområde og evt. referanse til henvisning eller epikrise).
 • Vær helt klar i teksten dersom du mener at disse opplysninger vil føre til endring i prioritet for en henvisning som du tidligere sendt.
 • Ikke bruk dialogmelding i øyeblikkelig hjelp sammenheng.
 • Ikke bruk elektronisk henvisning til å sende dialogmelding.
 • Bruk gjerne dialog meldinger for Faglig rådgivning, men ikke til;
  • Lange faglige utredninger (bruk da vanlig notat / epikrise)
  • Generelle råd som ikke angår aktuelle pasient
 • Generelt om oppfølgning
  • Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter.
  • Svarfrist innen 3-5 virkedager.
  • Ikke behov for å følge opp en besvarelse bare for å skrive «takk» eller smilefjes.

Kjøreregler -Avvik.

Dialogmeldinger er journaldokumenter og blir lagret i pasientens journal.

 • Ikke bruk dialogmeldinger for Samhandlingsavvik, bruk https://fastlegeoportalen.no
 • Avvik -via dialogmelding skal være knyttet opp mot en konkret melding som avviker fra standard, og skal begrenses til følgende:
  • Feilsending/feil adressat
  • Teknisk feil i selve meldingen (f.eks. innholdet er utilgjengelig for mottaker).

NB! Viktig med oppdatert versjon av EPJ hos fastleger. Kun korrekt versjon av dialogmeldinger vil komme frem.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022