Morens diagnose gis til den nyfødte

Feilen består av at epikrise i Partus tildeler nyfødte morens diagnoser i stedet for barnets når epikrisen sendes elektronisk  – da til eksterne mottakere som fastlege og helsestasjon. 
Det ble i midten av januar 2017 oppdaget en feil i pasientsystemet DIPS ved Sørlandet Sykehus HF. Undersøkelser gjort av leverandør for pasientsystemet viser at feilen inntreffer ved alle foretak i Helse Sør-Øst som har integrasjon med fødesystemet Partus.

Kontrollrapporter kjørt i foretakenes baser avdekker at omfanget har bestått av flere tusen dokumenter totalt. Tjenesteleverandøren Sykehuspartner har utredet  omfanget og vil sammen med foretakene gjøre tiltak for å rette dokumenter som har feil opplysninger om diagnose. Det er også sendt ut en anbefaling til foretakene om  å slå av utsending av diagnoser i EDI-epikriser.

Fødesystemet Partus ble oppgradert i hele regionen i løpet av høsten 2016. Feil av denne typen har etter oppgradering kun opptrådt sporadisk og tjenesteleverandør utarbeider plan for håndtering av disse. Leverandør av fødesystemet Partus jobber kontinuerlig med å finne årsak til at feilen oppstår.

I pasientsystemet vil feilsituasjonen  ved utsending av diagnoser i EDI-epikriser være lukket i ny versjon som lanseres i 2017/2018.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022