Velkommen til forelesning om ME

Katarina Lien er en av Norges eksperter og forskere på ME. Til daglig jobber hun på ME senteret på Oslo Universitetssykehus.

Sted: Blå Grotte, Fredrikstad, onsdag 10. mai kl. 118:30 – 20:30     MEDAGEN-2017

Katarina er involvert i studien der ME pasienter prøver ut kreftmedisinen

Rituximab. For tiden holder hun på med et doktorgradsarbeid der hun måler hva som skjer i kroppen til ME-syke ved fysisk belastning. Kvelden vil ha fokus på ny forskning på ME.

ONSDAG 10. MAI

© Fastlegeportalen 2015 - 2022