Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Tilbakemelding til fastlege på henvisninger, Pakkeforløp kreft, Akuttmedisinkurs, Vårmøtet 2020, Dialogmeldinger, Henvise til skopier, Videokonsultasjonsløsning, Spesielle behov i NISSY, Avtalespesialister øye

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022