Poliklinikken ved Enhet for klinisk ernæring på Sykehuset Østfold Kalnes tar nå imot henvisninger fra fastlege.

Til grunn for henvisning må det ligge en faglig vurdering av at det er behov for henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i spesialisthelsetjenesten. Ikke henvis kun etter pasientens ønske alene.

Bruk e-henvisningsadressen: «Ernæringsfysiologi» i HNH

Diagnoser som prioriteres er:

 • Kreftsykdommer
 • Lungesykdommer
 • Gastrointestinale sykdommer (dersom henvisning pga IBS må det av henvisningen fremgår at cøliaki og IBD er utelukket)               
 • Nevrologiske sykdommer
 • Nyresykdommer
 • Geriatriske pasienter,  Eks. underernæring
 • Habiliteringspasienter med ernæringsvansker

Henvisningen må inneholde følgende opplysninger:Vekt

 • VektVektVekt
 • Høyde
 • Vektutvikling
 • Informasjon om aktuell problemstilling, diagnose og leges vurdering
 • Informasjon om annen sykdom og sykdomshistorie

Pasientgrupper som kan henvises til klinisk ernæringsfysiologer ved andre avdelinger i Sykehuset Østfold (SØ):

 • Sykelig overvekt og alder > 18 år: BMI > 35 med vektrelatert komorbiditet (hypertensjon, diabetes mellitus type 2, hjertekarsykdom, OSAS, PCOS eller artrose) eller BMI > 40.
 • Gravide med pregravid BMI > 35.
 • Gravide som tidligere gjennomgått bariatrisk kirurgi (fedmekirurgi).
  • Pasientene henvises til Overvektpoliklinikken, SØ Moss
 • Psykiatri, spiseforstyrrelser
  • Pasientene henvises til DPS eller BUP
    

​​​​​​​Barn under 18 år kan ikke henvises til KEF i Sykehuset Østfold, men det kan henvises barn med overvektproblematikk til barne- og ungdomsavdelingen. Der får de tilbud om en somatisk gjennomgang.

Ikke tilbud ved:

 • Matallergi (ved komplisert problemstilling – henvis til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, OUS)
 • Ukomplisert overvekt

© Fastlegeportalen 2015 - 2022